Systemleveranser

Qmatec ingeniørtjenester kan levere i henhold til din spesifikasjon. Vi har multidisipline team som kan utvikle innovative konsepter eller komplette systemleveranser i samarbeid med vårt produksjonsteam og samarbeidspartnere. Alle systemleveranser designes i oppdaterte 3D modelleringsverktøy. Prosjektene blir ledet av en erfaren prosjektleder som vil være din kontaktperson og vil sikre deg at at vi leverer til rett tid og i henhold til de gitte spesifikasjoner.

Lei tjenester fra Qmatec og frigjør interne ressurser.

Qmatec er kvalifisert!

Modifisering av eksisterende utstyr eller teknisk system kan være kosteffektivt og praktisk i mange sammenhenger. Vi kan utføre slike modifikasjoner fra A til Å i samarbeid med ditt team eller som et selvstendig in-house prosjekt i henhold til dine spesifikasjoner.

Qmatec benytter hele organisasjonen til å løse oppgaven med modifisering, prosjektering, 3D modellering, produksjonsunderlag, utførelse, installasjon samt oppdatering og ferdigstillelse av teknisk dokumentasjon.

Konseptstudier og produktutvikling utføres ved bruk av moderne CAD-verktøy. 3D-modeller gir utmerkede bilder for presentasjoner og gir en god forståelse av totalkonseptet. De modelleringsverktøy vi bruker utfører også beregninger og analyser og simuleringer kan lett utvikles fra det CAD-grunnlaget som etableres i konseptfasen. 2D- tegninger og produksjonsunderlag kan også enkelt genereres utfra modellen.

Vi kan tilpasse oss og bruke det verktøyet du ønsker, men hvis du lar oss velge foretrekker vi Autodesk Inventor. Vi har imidlertid også erfaring med og bruker regelmessig Pro Engineer, Solidworks, AutoCAD og ANSYS i mange av våre prosjekter.

Våre konstruksjonsingeniører har erfaring med styrkeberegninger på komplekse strukturer.

Analyser kan utføres som en delstudie i en større systemleveranse eller som en adskilt oppgave på ditt prosjekterte konsept.

Våre erfarne prosjektledere kan lede ditt team gjennom utfordringene til riktig tid og innenfor budsjett. Våre prosjektledere har ulik teknisk bakgrunn og fokuserer på god arbeidsflyt og optimal prestasjon fra hver enkelt prosjektmedarbeider.

Kontakt oss

Kjell Arild Grønås
Kjell Arild GrønåsProsjektleder

Vi vil gjerne høre fra deg. Ring oss eller send en e-post.

Qmatec administrasjon og Engineering: Jon Lilletunsvei 3, 4879 Grimstad

Sentralbord: +47 474 71 900

E-post: mail@qmatec.com