Jobb i Qmatec

Qmatec har en uformell og jordnær firmakultur med et sterkt fokus på individet. Vi ønsker de beste, mest kunnskapsrike og entusiastiske menneskene med på laget. Qmatec kan gi mange muligheter for talentfulle og erfarne medarbeidere uansett hvilken bakgrunn du har. Vi søker stadig etter dyktige, hyggelige og allsidige fagfolk. Om du har spørsmål til stillingene, ta kontakt med stillingsansvarlig.

Registrer deg

Vi søker stadig etter dyktige, hyggelige og allsidige fagfolk. Opprett en profil og registrer din CV hos oss. Vi vil arbeide tett med deg for å finne det oppdraget som gir deg best muligheter ut fra din kompetanse, arbeidserfaring og personlige egenskaper.

Registrer deg

Qmatecs ansatte har ulik bakgrunn og erfaring fra ulike bransjer. Mer enn halvparten av våre ansatte har en mastergrad eller tilsvarende.

I Qmatec vil du ha mulighet til å påvirke din arbeidshverdag og våre oppdrag kan tilpasses din kompetanse. Sammen med dyktige kollegaer vil du ha mulighet til å lære mer og løse utfordringene til det beste for våre kunder. I hovedsak vil våre prosjekter være knyttet til energiutbygging eller produktutvikling. Vi har god kompetanse innen energiutbygging, mekanisk design, stål strukturer, hydraulikk produksjon og prosjektledelse.

Qmatec tilbyr også bedriftsrådgivning for produksjonsbedrifter. Om det er i oppgang- eller nedgangstider, kan vi assistere bedriften med innovative ideer og erfaring.

Våre ingeniører arbeider ved våre egne kontorer eller hos kunden. En karriere i Qmatec starter gjerne med at man jobber en periode ute hos en eller flere kunder for deretter å jobbe med de tilsvarende oppdrag på vegne av kunden ved vårt in-house engineeringkontor i Grimstad eller i Alta. Som erfaren i Qmatec vil du få ansvar for in-house prosjektportefølje for våre større kunder. Våre oppdrag kommer fra ulike firma, mange av dem er verdensledende innen sitt felt.

Alle i Qmatec er fast ansatt. Dette gir deg sikkerhet og tilhørighet som gjør at du kan vokse både profesjonelt og sosialt. Vi arrangerer også endel sammenkomster for å styrke samholdet og kompetansen oss i mellom.

Qmatec tilbyr ingeniørtjenester og bedriftsrådgivning. Uansett fagfelt kan kunden være sikker på at prosjektene blir tatt hånd om at et ingeniørteam som sikrer kvalitet i leveransen. Når vi jobber teambasert på denne måten blir kompetansenivået hevet for alle parter.

Mange av våre ansatte tilbringer også noe av fritiden sammen, gjerne også sammen kunder som har felles interesser. På denne måten er det lett for nyansatte å tilpasse seg og finne et godt og aktivt liv på sørlandet.

INGENIØRER I QMATEC FOKUSERER PÅ KVALITET

Vår ambisjon er å bidra til verdiskapningfor våre kunder både profesjonelt og sosialt. Når våre kunder trenger hjelp i et prosjekt vil vi finne den rette personen for oppgaven. Våre kunder er ulike, derfor vurderer vi alltid både kompetansen og personlige egenskaper og verdier før vi sender ut våre ingeniører på et oppdrag.

ENGASJEMENT GIR ENERGI

De ansatte i Qmatec er engasjerte personer, både på jobb og i livet ellers. Vi vet at engasjement er viktig for å levere kvalitet. Ingen kan kontinuerlig levere kvalitet uten at man har et innholdsrikt liv og får anledning til å dyrke sine interesser. Derfor møter du gjerne våre ansatte på fjelltur, på kajakktur i skjærgården eller på sykkel langs veien eller i skogen.

KVALITET REPRESENTERER OSS

Kvalitet skal karakterisere alt vi gjør, uansett hva oppgaven er. For Qmatec er kvalitet å levere i tide, i henhold til spesifikasjon og opptre tillitsfullt. Vi mener at kvalitet i arbeidet gjenspeiler en positiv holdning til nye tanker og ideer. Vi legger også vekt på utvikling og opplæring av våre ansatte, og dette vil både våre kunder og våre ansatte vokse på.

Kontakt oss

Kjell Arild Grønås
Kjell Arild GrønåsCEO

Har du spørsmål?
Kontakt stillingsansvarlig via telefon eller e-post.

Qmatec administrasjon og Engineering: Jon Lilletunsvei 3, 4879 Grimstad

Sentralbord: +47 474 71 900

E-post: mail@qmatec.com